Kultúrne a historické pamiatky okolia:

 

Spišský HRAD (vz. od ubytovanie Gerlachov - 52 km) 
Jeden z najväčších hradov Európe, bol miestom natáčania mnohých hollywoodských filmov
 
Kežmarok (vzdialenosť od ubytovanie TDM Gerlachov Vysoke Tatry - 25 km)
Mesto s bohatou históriou a svetoznámym Európskym festivalom ľudových remesiel. Na jeho starobylom námestí navštívte Kežmarský hrad, evanjelické kostoly, Baziliku sv. Kríža,renesančnú zvonicu, drevený artikulárny kostol, Lýceum s jednou z najväčších školských knižníc v strednej Europe, radnicu, múzeum, galériu
 
Spišská Sobota (vzdialenosť od ubytovanie Gerlachov Vysoke Tatry - 15 km)
Historicky najstaršia a najvýznamnejšia časť mesta Poprad. Je klenotnicou architektonických umelecko-historických pamiatok. Centrum, pre svoj neporušený, stredoveký urbanistický charakter. Najvzácnejší je interiér Kostola sv. Juraja. Európske umelecké dielo je hlavný neskorogotický oltár sv. Juraja z r.1516 od Majstra Pavla z Levoče
 
Levoča (vzdialenosť od ubytovanie TDM Vysoke Tatry Gerlachov - 38 km)
Historická metropola Spiša so svojimi kultúrno-historickými pamiatkami patrí k najvýznamnejším klenotom na Slovensku. V listinách sa prvykrát spomína v r. 1249. Vrcholom je najvyšší gotický oltár sveta (vrcholné dielo Majstra Pavla z Levoče popri iných 10 gotických a renesančných oltároch v tamojšom Chráme sv. Jakuba). Neogotický kostol na Mariánskej hore - najvýznamnejšie pútnické miesto na Slovensku.
 
Podolínec (vzdialenosť od ubytovanie Gerlachov Vysoke Tatry - 40 km)
Jedno z najstarších spišských miest. V roku 1412 bolo slobodné kráľovské mesto. Kláštor a kostol Piaristov z r. 1615 so vzácnymi nástennými maľbami je poschodový s nárožnými baštami v barokovom slohu
 
Červený Kláštor (vzdialenosť od ubytovanie TDM Gerlachov Vysoke Tatry - 60 km)