Čierný Váh

Výlet bikom na prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh

  •     Vzdialenosť: 83 km 

  •     Prevýšenie: minimálna n.v 707 - maximálna n.v. 961

  •     Charakter trate: asfalt, poľné, kamenisté a lesné cesty

  •     Obtiažnosť: stredne ťažká 

  •     Čas približný čas tohto výjazdu  je 3 hodiny a 30 minut. Samozrejme trasa sa dá prejsť rýchlejšie ak ste vyšportovanejší alebo naopak pomalšie. Takýto čas som potreboval ja. Všetko je to zapísane dole, v priložených výpisoch z endomodo aplikácie.

Popis:

Hneď na úvod musím napísať že táto trasa ma veľa variant a tak celková vzdialenosť a obtiažnosť sa dosť líši. Najkratšia trasa z Gerlachova na Čierny Váh je 30 km tam a 30 km naspäť. Takže dohromady to je približne 60 km. Nami predkladaný výlet na bicykli k prečerpávacej vodnej elektrárni ktorá sa už nachádza v Tatranskom národnom parku Nízke Tatry má dĺžku okolo 85 kilometrov. Detailný popis nemá význam písať, lebo vzdialenosť je dosť veľká a križovatiek, odbočiek a záchytných bodov je mnoho. Na dole priloženej mapke môžete vidieť trasu a všetky potrebné údaje. Trasa je cez 80 km lebo ide cez obec Hybe. Cesta sa dá trocha skrátiť ked z Čierného Váhu pôjdete späť tak ako ste tam prišli. Alebo naopak ešte predĺžiť ak sa vyberiete z Královej Lehoty na hornú nádrž. 

 

Horná nádrž