Ubytovací poriadok apartmánového domu TDM Gerlachov:

Klient, ktorý si prenájme izbu ( apartmánový dom), súčastne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie apartmánového domu má právo objednávku zrušiť.

1. Apartmánový dom môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom predloží svoj platný doklad totožnosti. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 16.00 hod. do 21.00 hod.

2. Klient platí účet za pobyt pri príchode.

3. Na izbe klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových alebo televíznych prístrojov, prípadne do elektrickej siete alebo inštalácie.

4. Klient sa nesmie na izbe hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je povinný dodržiavať nočný kľud.

5. Klient je povinný pri odchode z apartmánového domu uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť svetlá v miestnostiach a zamknúť dvere.

6. V deň odchodu prosíme o opustenie apartmánového domu do 10.00 hod.

7. Vo všetkých priestoroch apartmánového domu je prísny zákaz fajčenia.

8. Závady hláste v deň príchodu.

9. Za stratu kľúča sa účtuje poplatok 16,60 €.

10. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, ale slúžia na celotýždenný pobyt. Pri dlhších pobytoch sa posteľná bielizeň a uteráky menia po týždni. Pri mimoriadnej výmene posteľnej bielizne účtujeme poplatok 5,00 €.

11. Upratovanie a dezinfekcia /savo,bref,ajax,jar atď / sa robí raz týždenne, alebo po ukončení pobytu ak trvá menej ako týždeň.

12. V deň odchodu prosíme dať kuchyňu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad)

13. Klient je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.

14. V prípade akéhokoľvek poškodenia nábytku a priestorov apartmánového domu, bude účtovaný poplatok v plnej výške vzniknutej škody.