Prevádzkový poriadok apartmánového domu TDM Gerlachov:

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností

Požiadavky sú ustanovené vyhláškou MZ SR č.259/2008 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v náväznosti na § 62 písm. f zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje §15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Názov zariadenia: Jarmila Faixová

Adresa prevádzky: Mlynská 28, 059 42 Gerlachov

Prevádzkovateľ: Jarmila Faixová IČO: 44 904 355 DIČ: 1037461260 Tel: 0908 662 869

2. Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

- Druh ubytovacieho zariadenia - ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom /ubytovanie v súkromí

- Identifikácia zariadenia - jednopodlažná stavba je umiestnená v obci Gerlachov s osobitným vchodom pre hostí. Dve izby dvojlôžkové s možnosťou dvoch prístelkou v každej izbe. Pri objekte je parkovisko. K dispozícii je záhrada so sedením. - Základné vybavenie izieb - stále lôžko pre ubytovaného / matrac z hygienicky neškodného materiálu /, spoločný stôl, stolička pre každého ubytovaného, skriňa, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, plachta, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka. - Zariadenie na osobnú hygienu - kúpelňa so sprchou, umývadlom a WC so samostatným vchodom, vybavená prívodom teplej a studenej vody z verejného vodovodu, polička na odkladanie hygienických potrieb, zrkadlo. - Kuchynka - vybavená kuchynská linka kuchynským riadom, varná platňa, varná kanvica, dres na umývanie riadu, chladnička. - Celková kapacita ubytovacieho zariadenia je cca 8 lôžok. - Zariadenie neposkytuje doplnkové služby.

3. Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov zariadenia:

- ubytovacie zariadenie nemá zamestnancov

4. Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciou jej výmeny:

- Posteľná bielizeň sa vymieňa vždy pri zmene ubytovaného, najmenej však raz za 7 dní. - Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň je vyradená z používania. Špinavá bielizeň sa ihneď perie za použitia pracích práškov. Čistá bielizeň je uložená v samostatnej skrini. - Zodpovedná osoba: Jarmila Faixová

5. Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia:

- Priestory, kde sú ubytovaní hostia sa denne upratujú, zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú a dezinfikujú. Rohože sa raz týždenne vydrhnú kefou a dezinfikujú. Steny zariadenia na osobnú hygienu, kuchynského kúta sú vybavené umývateľným povrchom. Ostatné plochy stien sú vymaľované. Maľovanie sa vykonáva raz za dva roky, oprava vždy po poškodení. - Generálne upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a radiátorov, vyprášením matracov a prikrývok sa uskutočňuje najmenej raz za dva mesiace. - Zodpovedná osoba: Jarmila Faixová

6. Postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu:

- Zariadenie na osobnú hygienu je denne umývané a dezinfikované - Používajú sa čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné v obchodnej sieti. - Pri práci sa používajú osobné ochranné prostriedky. - Zodpovedná osoba. Jarmila Faixová

7. Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov:

- V prípade potreby ničenia živočíšnych škodcov zadá sa táto činnosť firme, ktorá sa takouto činnosťou profesionálne zaoberá. - Zodpovedná osoba: jarmila Faixová

8. Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania nádob, ich čistenie a dezinfekcia:

- Tuhý odpad sa skladuje v kanvách pred objektom a raz týždenne sa vyváža firmou, ktorú zabezpečil obecný úrad. Z izieb sa odpad odstraňuje denne, ten sa dáva do odpadkových košov vybavených odpadovými vrecami. Dezinfekcia sa vykonáva vždy pri striedaní hosti, podľa znečistenia aj častejšie.

Prevádzkový poriadok vypracovala: Jarmila Faixová